Forum www.politologiagnieznoceg.fora.pl Strona Główna www.politologiagnieznoceg.fora.pl
forum studentów politologii zaocznej I roku w Gnieźnie
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

JRW - zagadnienia

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.politologiagnieznoceg.fora.pl Strona Główna -> II ROK
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
werbartek
StudentDołączył: 24 Paź 2009
Posty: 217
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gniezno
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 10:04, 28 Mar 2011    Temat postu: JRW - zagadnienia

Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.
nazwa przedmiotu

Nazwisko prowadzącego: ____dr hab. Maciej Walkowski ______________________

Rodzaj zaliczenia: _egzamin_______________ Język: polski

Rodzaj przedmiotu: __specjalnościowy_____________

Treści merytoryczne ( wykład):

1. Teoria międzynarodowej integracji gospodarczej: przedmiot, charakter, definicje, metody, stadia rozwojowe (stopnie integracji), zasada „spill-over” („rozlewanie się” integracji).
1a. Teoria unii celnej: efekt kreacji i przesunięcia handlu; subefekty: produkcyjny
i konsumpcyjny; efekt „korzyści skali” produkcji.
1.b. Teoria wspólnego rynku: potencjalne korzyści i koszty ekonomiczne
i społeczne związane z funkcjonowaniem tego stadium rozwojowego.

2. Swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej jako fundament budowy JRW – teoretyczna analiza pojęć, praktyczne przejawy procesu. Dyrektywa usługowa w UE – założenia, realizacja.

3. Proces pogłębiania integracji ekonomicznej w Unii Europejskiej: Traktaty Rzymskie – budowa unii celnej; zjawisko „eurosklerozy” w rozwoju gospodarczym WE w latach 70-tych; raporty: „Cost of Non-Europe Report” („Raport Cecchiniego”) oraz „Albert-Ball Report”; Biała Księga KE z 1985 roku – program „Europa 1992”; Jednolity Akt Europejski; Traktat o Unii Europejskiej – projekt Unii Ekonomicznej i Monetarnej jako rozwinięcie
i doskonalenie zasad JRW.

4. Znoszenie barier administracyjnych, technicznych i fiskalnych w procesie urzeczywistnienia JRW – szczegółowa analiza problemu.
5a. bariery administracyjne: swoboda przepływu osób – Układy z Schengen (konwencja podstawowa i wykonawcza); uproszczenia w transgranicznym przepływie towarów;
5b. bariery techniczne: system standardów europejskich (reguły produkcji i zbytu, znaczenie i rola instytucji CEN, CENELEC, ETSI; oznaczenia towarów EN-CE, certyfikaty ISO- seria 9000, system HACCP); harmonizacja techniczna wyrobów – dyrektywy tzw. „starego i nowego podejścia” („old and new aproach”); liberalizacja zasad systemu zamówień publicznych w UE;
5c. bariery fiskalne: zagadnienie ujednolicenia systemów podatkowych (podatki pośrednie VAT, akcyza, podatki korporacyjne).

5. Zasady działanie przedsiębiorstw na obszarze JRW: pojecie „euroemarketingu”, zasady konkurencji – przykład sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, zasady udzielania pomocy publicznej – raporty KE.

6. Jednolity Rynek Wewnętrzny w latach 1992-2002 – efekty makroekonomiczne wdrażania koncepcji (10 lat JRW – „Raport Bolkensteina” ). Aktualne problemy w funkcjonowania rynku wspólnotowego – „Raport Sapira”.

7. Regionalne dysproporcje JRW – Fundusze spójności ekonomiczno-społecznej UE i ich znaczenie w korygowaniu różnic w rozwoju gospodarczym regionów
i państw UE.

8. Koncepcja Unii Ekonomicznej i Monetarnej jako rozwinięcie i usprawnienie funkcjonowania JRW: etapy budowy, kryteria konwergencji z Maastricht, korzyści wynikające z wprowadzania „euro”, współczesne problemy integracji ekonomicznej i walutowej w UE („Pakt Stabilizacji i Wzrostu”).

9. Uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej – szczegółowa analiza uzgodnień negocjacyjnych dotyczących funkcjonowania gospodarki polskiej
w ramach JRW UE.

10. Priorytety rozwoju gospodarczego rozszerzonej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
- realizacja założeń odnowionej „Strategii Lizbońskiej”;
- spójność ekonomiczno-społeczna UE na potrzeby wzrostu i zatrudnienia.
- inne wyzwania rozwojowe.

Ćwiczenia:
Analiza wybranych polityk wspólnotowych wspierających funkcjonowanie JRW państw UE:
1. Teoria międzynarodowej integracji gospodarczej- definicje, cele, zasady, stadia, kryteria skuteczności.
2. Rynek wewnętrzny – analiza pojęcia i elementów składowych. Swoboda przepływu towarów, usług, kapitału/płatności i siły roboczej jako fundament budowy JRW UE.
3. Polityka handlowa UE
4. Polityka konkurencji UE.
5. Polityka monetarna UE- Unia Ekonomiczna i Monetarna.
6. Polityka spójności społeczno – ekonomicznej i terytorialnej państw UE (polityka strukturalna/ rozwoju regionalnego).Polecane strony internetowe:

[link widoczny dla zalogowanych] /index_pl.htm

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych] ( link Unia )

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych]
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie kompetencji i umiejętności w zakresie funkcjonowania na Jednolitym Rynku Wewnętrznym UE, zarówno pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej, finansowej jak i podjęcia pracy. Analizie politologicznej poddane zostały teoretyczne i praktyczne przejawy funkcjonowania Wspólnego Rynku, wspierających go polityk wspólnotowych oraz Unii Ekonomicznej i Monetarnej, ze wskazaniem na makroekonomiczne korzyści i bariery rozwojowe będące skutkiem lub towarzyszące ich istnieniu. Dużo uwagi poświęca się też problemowi dalszych perspektyw rozwojowych funkcjonowania gospodarki europejskiej w otoczeniu globalnym, szczególnie w kontekście realizacji założeń odnowionej „Strategii Lizbońskiej”. Za priorytetowe uznaje się zrozumienie ekonomicznych zasad działania Unii Europejskiej oraz jej dalszej ewolucji, ułatwiające podmiotom prywatnym i prawnym w Polsce przyjęcie właściwych zachowań na tzw. „eurorynku”.Polecana literatura:

1. J. Barcz, E. Kawecka – Wyrzykowska, K. Michałowska – Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007 rok;
2. E. Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa 2007 rok;
3. Unia Europejska, Tom 1, red. nauk. E. Kawecka – Wyrzykowska, E. Synowiec, Warszawa 2004 rok;
4. J. Kundera, Jednolity Rynek Europejski, Kraków 2003 rok;
5. Z. W. Puślecki, System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej
w warunkach globalizacji, Poznań 2001 rok;
6. Z. W. Puślecki, Strategia wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej
w warunkach rozszerzania w 2004 roku i globalizacji, [w:] Rozwój regionalny
i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. nauk. J. Rymarczyk,
W. Michalczyk, tom 2, Wrocław 2004 rok;
7. Z. W. Puślecki, Polska a realizacja Strategii Lizbońskiej Unii Europejskiej
w warunkach globalizacji, Biuletyn Fundacji dla Humanistyki Humaniora,
nr 16, 2004 rok;
8. Ekonomiczne aspekty integracji ekonomicznej, red. nauk. J. D. Hansen, Kraków 2003 rok;
9. M. Komor, Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw
na eurorynku, Warszawa 2000 rok;
10. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. nauk.
E. Oziewicz, PWN Warszawa 2001 rok;
11. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN Warszawa – Łódź 1999 rok;
12. W. Molle, Ekonomika integracji europejskiej: Teoria, praktyka, polityka, Gdańsk 1995 rok;
13. L. Tsoukalis, Nowa ekonomia europejska, Łódź 1998 rok;
14. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, tom 1 i 2, Warszawa 2000 rok;
15. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. nauk.
E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Warszawa 2001 rok;
16. T. G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa 2002 rok.
17. Biuletyn informacyjny IKiCHZ w Warszawie„Wspólnoty Europejskie”, numery z lat 2000 – 2007.Literatura uzupełniająca:

• Treaties Establishing the European Communities. Treaties Amending these Treaties. Single European Act ECSC-EEC-EAAC, Brussels-Luxembourg 1987, s. 233

• “Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty i orzecznictwo”, red. nauk. W. Czapliński, R. Ostrihansky, A. Wyrozumska, Warszawa 1994.


• Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ( Tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei, Dziennik Urzędowy UE C 325, 24 grudnia 2002 r.).

• Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27 grudnia 2006 r.).

• W. Owczarzak, Dziesięć lat funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle ocen przedsiębiorstw i obywateli, „Wspólnoty Europejskie”, Biul. Inform. IKiCHZ, Warszawa, nr 2/2003,

• Internal Market Scoreboards, Brussels, 13 July 2004,http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/score/docs/score13/score13
• -printed_en.pdf.

• Bielska, M.Kwasowski, P.Serafin, Propozycje reform zawartych w raporcie „ An Agenda for a Growing Europe” – ocena z perspektywy wyzwań Strategii Lizbońskiej i rozszerzenia UE, Biuletyn Analiz UKIE – [link widoczny dla zalogowanych] [link widoczny dla zalogowanych]


• Special Report Europe v. America – Mirror, mirror on the wall, „The Economist”, June 19th, 2004.

• W. Marciński, „Idea Społeczeństwa Informatycznego jako element globalnej strategii rozwoju Unii Europejskiej”, 07.06.2001 rok – materiał dostępny na stronach internetowych: "http://europa.edu.pl/"http://europa.edu.pl

• M-J. Radło, „Strategia Lizbońska 2005-2010: Kluczowe wyzwania. Najważniejsze priorytety”, analiza zawarta na stronach internetowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej: "http://www.pfsl.pl/"http://www.pfsl.pl, s. 21-22.

• „Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy”, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, maj, 2007 rok.

• „The Lisbon European Council – An Agenda of Economic and Social renewal for Europe”, Doc/00/7, Brussels, 28 February 2000.

• St. Szultka, P. Tamowicz, Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach Strategii Lizbońskiej, analiza dostępna na stronach internetowych: "http://www/pfsl.pl"

• Lisbon Action Plan incorporating EU Lisbon programme and recommendations for actions to member states for inclusion in their national Lisbon programmes, Commission of the European Communities, Brussels 3.02.2005 SEC (2005) 192.

• M. Bujnowski, Rola Funduszy Strukturalnych w realizacji Strategii Lizbońskiej, „Wspólnoty Europejskie”, Biul. inform. IKiCHZ, , Warszawa, nr 12 ,2005 r.

• Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2005.

• M. Walkowski , Polityka rozwoju regionalnego państw Unii Europejskiej – charakterystyka i ocena procesu, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie globalizacji i integracji, red. nauk. T. Wallas, Poznań 2003 r.


• B. Philip, Old Policiecs and New Competences, w: Maastricht and Beyond. Building the European Union, Edited by: A. Duff, J. Pinder, R. Pryce, Routledge, London – New York, 1996 r.

• M. Kozak, Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej po reformie. Droga do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej PARR, Warszawa 2000 r.

• Fundusz Spójności, serwis internetowy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej "http://fundusze.ukie.gov.pl" [link widoczny dla zalogowanych]

• J. Szlachta, Polityka Regionalna i Fundusze Strukturalne – perspektywa unijna, w: Znaczenie funduszy pomocniczych Unii Europejskiej dla Polski, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2000 r.

• J. Babiak , Geneza , rozwój i instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej, [ w:] Rola Funduszy Strukturalnych w społeczno-gospodarczym rozwoju Polski, red. nauk. J. Babiak , Jarocin – Poznań 2005 r.

• M. Walkowski , Polityka spójności ekonomiczno-społecznej Unii Europejskiej w latach 2000-2006 . Propozycje Komisji Europejskiej na lata 2007-2013 i wnioski wynikające z nich dla Polski [w:] Europa w nowych granicach czy Europa bez granic, red. nauk. Z. Drozdowicz, Poznań 2004 r.

• J. Szlachta, Założenia polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2006, analiza dostępna na stronach internetowych Fundacji Edukacji Ekonomicznej- "http://www.europa.edu.pl/mp-bin/article/section" [link widoczny dla zalogowanych] Szerzej zobacz w: J. Brine, The European Social Fund and EU. Flexibility, Growth, Stability, Sheffield Academic Press, London – New York, 2002
• J. Czapla, Fundusze Strukturalne i Polityka Regionalna Unii Europejskiej, FAPA/SAEPR, Warszawa, maj 2000 r.

• J. Babiak , Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskiej, [w:] Fundusze Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy., red. nauk. J. Babiak, Warszawa, 2006 r.

• J. Knast, Polityka innowacji w Polsce – zbieżność celami Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie”, biuletyn inform. IKiCHZ, Warszawa, nr 6, 2006 rok.

• „Jak realizować Strategię Lizbońską w regionach? Regiony i rozwój.”, red. nauk. M-J. Radło, Warszawa, 2007 rok.

• Konferencja „Czy Unia Europejska może stać się liderem w dziedzinie innowacyjności?”, Demos Europa, Warszawa 13 października 2006r., Wystąpienie Komisarz do spraw Polityki regionalnej Profesor Danuty Hübner, materiał dostępny na stronach internetowych Komisji Europejskiej: "http://ec.europa.eu/commission_barosso/hubner/speeches"http://ec.europa.eu/commission_barosso/hubner/speeches


• Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009 rok.

• Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009 rok.


• The Internal Market – 10 Years without Frontiers, analiza zawarta na stronach internetowych KE: "http://europa.eu.int/comm/internal_market/10years/docs/workingdoe_en.pdf;

• E. Synowiec, Rynek wewnętrzny – szansa na ożywienie procesów integracji we Wspólnotach Europejskich, „Wspólnoty Europejskie”, biul. inform. KiCHZ, nr 5 (45) 1995 r.

• S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, red. nauk. S. Miklaszewski, Warszawa 2006 rok.

• T. Kowalak, Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2006 rok.

• W. Owczarzak, Dziesięć lat funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle ocen przedsiębiorstw i obywateli, „Wspólnoty Europejskie”, Biul. Inform. IKiCHZ, Warszawa, nr 2/2003.

• Lepiej w Europie. Jakie korzyści może Ci przynieść jednolity rynek unijny? Europa w ruchu, Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji. Bruksela, listopad 2005 rok.

• K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej: od najdawniejszych idei do Unii 25 państw, Warszawa 2004.

• Władyniak, Polityka gospodarcza UE w ocenie niezależnych ekspertów. Główne tezy Raportu Sapira, „Wspólnoty Europejskie”, biuletyn inform. IKiCHZ, Warszawa, nr 10, 2003 rok.
• „An Agenda for growing Europe. Making the EU Economic System Deliver”, analiza zawarta na stronach internetowych KE "http://www.europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/pdf/agenda_for_growing_europe_en.pdf"http://www.europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/pdf/agenda_for_growing_europe_en.pdf.

• Bielska, M.Kwasowski, P.Serafin, Propozycje reform zawartych w raporcie „ An Agenda for a Growing Europe” – ocena z perspektywy wyzwań Strategii Lizbońskiej i rozszerzenia UE, Biuletyn Analiz UKIE – [link widoczny dla zalogowanych] [link widoczny dla zalogowanych]

• A.Gwiazda, Zmiany demograficzne w krajach Unii Europejskiej. Wyzwanie dla polityki, „Wspólnoty Europejskie”, biuletyn inform. IKiCHZ, Warszawa, nr 10, 2006 rok.

• Lisbon Strategy. Putting rural development to work for jobs and growth, European Commission, EC 2005.


• 7 Program Ramowy. Jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek, “Wspólnoty Europejskie”, biul inform. IKiCH, Warszawa, 2006 r.

• E. Haliżak, Strategia lizbońska – globalna strategia poprawy konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej, [w:] „Globalizacja a stosunki międzynarodowe”, red. nauk. E. Haliżak, R. Kuźnar, J. Simonides, Bydgoszcz-Warszawa 2004 rok.

• W. Marciński, „Idea Społeczeństwa Informatycznego jako element globalnej strategii rozwoju Unii Europejskiej”, 07.06.2001 rok – materiał dostępny na stronach internetowych: "http://europa.edu.pl/"http://europa.edu.pl

• J. Kundera, Warunki rozwoju procesów innowacyjnych w krajach Unii Europejskiej, [w]: Innowacyjny jednolity rynek – wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej. Materiały pokonferencyjne pod redakcją L. Kwiecińskiego, Wrocław, 30 listopada 2006 r.


• „Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy”, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, maj, 2007 rok.

• „The Lisbon European Council – An Agenda of Economic and Social renewal for Europe”, Doc/00/7, Brussels, 28 February 2000.

• Lisbon Action Plan incorporating EU Lisbon programme and recommendations for actions to member states for inclusion in their national Lisbon programmes, Commission of the European Communities, Brussels 3.02.2005 SEC (2005) 192.

• ZIELONA KSIĘGA - Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. KOM(2007) 161 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 4 kwietnia 2007 rok.

• M. A. Weresa, Unia Europejska - innowacyjne centrum czy peryferia świata? [w:] red. nauk. E. Kawecka Wyrzykowska, Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania, Warszawa 2007 rok.

• KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW - Skutki swobodnego przepływu pracowników w kontekście rozszerzenia UE. Sprawozdanie z pierwszego etapu (od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.) funkcjonowania uzgodnień przejściowych określonych w Traktacie o przystąpieniu z 2005 r. oraz zgodnie z wymogami uzgodnień przejściowych określonych w Traktacie o przystąpieniu z 2003 r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, KOM(2008) 765 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 18.11.2008 rok.
Artykuły naukowe poświęcone omawianej problematyce prowadzący wykład/ćwiczenia poleca na bieżąco w trakcie zajęć dydaktycznych.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.politologiagnieznoceg.fora.pl Strona Główna -> II ROK Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin